Aktualnosć

REGULAMIN 14.MISTRZOSTW MIASTA I GMINY W MARATONIE

REGULAMIN 14.MISTRZOSTW MIASTA i GMINY DĘBNO W MARATONIE

I.  ORGANIZATOR

      - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,     

II. TERMIN I MIEJSCE

    Bieg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 roku w ramach 46.Maratonu Dębno.

III.CEL

    Propagowanie biegów długich wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dębno.
Wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Miasta i Gminy Dębno w maratonie.

IV. UCZESTNICTWO

    1. W 14. MISTRZOSTWACH MIASTA i GMINY W MARATONIE  mogą uczestniczyć zameldowani na stałe lub czasowo mieszkańcy miasta i gminy Dębno.

    2. Przy weryfikacji zawodnicy winni okazać dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Dębno.

    3. W przypadku zameldowania czasowego wymagany jest 3-miesięczny okres zameldowania.

V. ZGŁOSZENIA

    1. Elektronicznie przez moduł zgłoszeń ze strony www.maratondebno.pl.

    2. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu zgłoszeń.
3. Zawodnikom startującym w Mistrzostwach Miasta i Gminy Dębno przysługuje 50zł zniżki w opłacie startowej a uczestnicy którzy ukończyli poprzednie edycje Maratonu Dębno mają prawo do ubiegania się o całkowite zwolnienie z opłaty startowej.

VI.KLASYFIKACJE

    Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno w Maratonie Kobiet i Mężczyzn.
 VII. NAGRODY

     - I-VI miejsce – puchary, nagrody pieniężne,

I  - 500 zł,  II   - 400 zł,  III   - 300 zł,  IV  - 200zł, V-VI - 100zł.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    W sprawach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu 46.MARATONU DĘBNO .


Dyrektor Maratonu Dębno

Stanisław Lenkiewicz