Aktualnosć

REGULAMIN 17.MISTRZOSTW MIASTA I GMINY W MARATONIE

REGULAMIN 17.MISTRZOSTW MIASTA i GMINY DĘBNO W MARATONIE

I.  ORGANIZATOR

      - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
- Stowarzyszenie Maraton Dębno.    

II. TERMIN I MIEJSCE

    Bieg odbędzie się w dniu 12.05.2024 roku w ramach 50.Maratonu Dębno.

III.CEL
Propagowanie biegów wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dębno.

Wyłonienie Mistrzyni i Mistrza Miasta i Gminy Dębno w maratonie.

IV. UCZESTNICTWO

    1. W 15. MISTRZOSTWACH MIASTA i GMINY DĘBNO W MARATONIE  mogą uczestniczyć zameldowani na stałe lub czasowo mieszkańcy miasta i gminy Dębno.

    2. Przy weryfikacji zawodnicy winni okazać dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Dębno.

    3. W przypadku zameldowania czasowego wymagany jest 3-miesięczny okres zameldowania.

V. ZGŁOSZENIA

    1. Elektronicznie przez moduł zgłoszeń ze strony www.maratondebno.pl, lub osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 20.

    2. Zgłoszenia przyjmowane będą:

- elektronicznie,

- w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji do 30.04.2024 roku.
3. Zawodnikom startującym w Mistrzostwach Miasta i Gminy Dębno przysługuje 100zł zniżki w opłacie startowej, a uczestnicy którzy ukończyli jedną z poprzednich edycji Maratonu Dębno mają prawo do ubiegania się o całkowite zwolnienie z opłaty startowej.
Aby uzyskać zwolnienie z opłaty startowej konieczny jest kontakt z biurem zawodów -
siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji do dnia 30.03.2024 roku.

VI.KLASYFIKACJE

    Klasyfikacja Mistrzostw Miasta i Gminy Dębno w Maratonie Kobiet i Mężczyzn.
 VII. NAGRODY

     - I-VI miejsce – puchary.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    W sprawach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu 50.MARATONU DĘBNO .


Dyrektor Maratonu Dębno

Stanisław Lenkiewicz