Aktualnosć

REGULAMIN 18.MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW

R E G U L A M I N
18. INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW
W MARATONIE „DĘBNO 2023”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorami XVII Mistrzostw Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2030” są Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. zachodniopomorskiego.
2. Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Komendant Główny Policji.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 16.04.2023 r.
2. Trasa biegu zgodnie z regulaminem organizatora 49. Maratonu DĘBNO 2023, który jest dostępny na stronie internetowej www.maratondebno.pl. 

III. UCZESTNICTWO
1. W maratonie mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.
2. Zawodnicy do weryfikacji zobowiązani są posiadać legitymację policyjną, pracownika cywilnego
lub emeryta.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do udziału w 18. Mistrzostwach Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2023” będą przyjmowane po otwarciu modułu zgłoszeń do 49.Maratonu Dębno.
2. Zgłoszenia do udziału w maratonie należy dokonać na stronie internetowej www.maratondebno.pl.
3. Za zgłoszenie uważa się pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z  Regulaminem 49. Maratonu DĘBNO 2023.
4. Uiszczenie powyższej opłaty powoduje automatyczne umieszczenie zawodnika na liście startowej.
5. UWAGA! Przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni zobowiązani są okazać legitymację służbową,  legitymację emeryta lub pracownika cywilnego w celu ostatecznej weryfikacji. Osoby które, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane podczas odbioru pakietu startowego są automatycznie wykreślane z klasyfikacji XVIII Mistrzostw Polski Policjantów w Biegu Maratońskim „DĘBNO 2023”.
6. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Policjantów muszą zostać pozytywnie zweryfikowani przez organizatora mistrzostw – KWP w Szczecinie.
7. Każdy zawodnik podczas weryfikacji zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową, legitymację emeryta lub pracownika cywilnego Policji. 
8. Odprawa organizacyjna połączona z weryfikacją zawodników odbędzie się dniu 16.04.2023 r. 
o godz. 09.00 w budynku Biura Zawodów przy ul. Piłsudskiego 10 w Dębnie. 
      OBECNOŚĆ UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWA.

V. NOCLEGI
1. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji noclegu u organizatora oraz w hotelach
i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl.

VI. KLASYFIKACJA

- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantek,
- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantów,
- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw woj. zachodniopomorskiego,
- klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 
* do 29 lat 
* 30-39 lat 
* 40-49 lat 
* powyżej 50 lat

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i puchary.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w ramach delegacji służbowej. 
2. Opłatę startową uiszcza zawodnik we własnym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno 2019.
2. W ramach ceremonii nagradzania zwycięzców 49. Maratonu DĘBNO 2023 ok. godz. 15.00 dnia 16.04.2023r wyróżnieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach policyjnych.
3. Sędzią zawodów jest podkomisarz Sebastian Cupryjak.