Aktualnosć

REGULAMIN 18.MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW

R E G U L A M I N
XVIII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW 

W MARATONIE „DĘBNO 2023”

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorami XVIII Mistrzostw Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2023”  są Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP  woj. zachodniopomorskiego.
 2. Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Komendant Główny Policji.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 16.04.2023 r.
 2. Trasa biegu zgodnie z regulaminem organizatora 49. Maratonu DĘBNO 2023, który jest  dostępny na stronie internetowej www.maratondebno.pl. 

III. UCZESTNICTWO

 1. W maratonie mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.
 2. Zawodnicy do weryfikacji zobowiązani są posiadać legitymację policyjną, pracownika cywilnego lub emeryta.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do udziału w XVIII Mistrzostwach Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2023” będą przyjmowane po otwarciu modułu zgłoszeń do 49.Maratonu Dębno.
 2. Zgłoszenia do udziału w maratonie należy dokonać na stronie internetowej  www.maratondebno.pl.
 3. Za zgłoszenie uważa się pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z  Regulaminem 49. Maratonu DĘBNO 2023.
 4. Uiszczenie powyższej opłaty powoduje automatyczne umieszczenie zawodnika na liście startowej.
 5. UWAGA! Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu uczestników określonego przez organizatora zawodów.
 6. UWAGA! Przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni zobowiązani są okazać legitymację służbową,  legitymację emeryta lub pracownika cywilnego w celu ostatecznej weryfikacji. 
 7. Osoby które, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane podczas odbioru pakietu startowego są automatycznie wykreślane z klasyfikacji XVIII Mistrzostw Polski Policjantów w Biegu Maratońskim „DĘBNO 2023”.
 8. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Policjantów muszą zostać pozytywnie zweryfikowani przez organizatora mistrzostw – KWP w Szczecinie.
 9. Każdy zawodnik podczas weryfikacji zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową, legitymację emeryta lub pracownika cywilnego Policji.
 10. Odprawa organizacyjna połączona z weryfikacją zawodników odbędzie się dniu 16.04.2023 r.  o godz. 09.00 w budynku Biura Zawodów przy ul. Piłsudskiego 10 w Dębnie.
                              OBECNOŚĆ UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWA.

V. NOCLEGI

 1. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji noclegu u organizatora oraz w hotelach i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu  www.maratondebno.pl

VI. KLASYFIKACJA

 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantek,
 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantów,
 • klasyfikacja indywidualna Mistrzostw woj. zachodniopomorskiego,
 • klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
 1. do 29 lat
 2. 30-39 lat
 3. 40-49 lat
 4. powyżej 50 lat

VII. NAGRODY

 1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i puchary.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY

 1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w ramach delegacji służbowej.
 2. Opłatę startową uiszcza zawodnik we własnym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy   Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno 2023.
 2. W ramach ceremonii nagradzania zwycięzców 49. Maratonu DĘBNO 2023 ok. godz. 15.00 dnia 16.04.2023r wyróżnieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach  policyjnych.
 3. Sędzią zawodów jest podkom. Sebastian Cupryjak