Aktualnosć

REGULAMIN 18.MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW

R E G U L A M I N
XVIII INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW
W MARATONIE „DĘBNO 2020”

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorami XVII Mistrzostw Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2020” są Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. zachodniopomorskiego.
2. Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Komendant Główny Policji.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 5.04.2020 r.
2. Trasa biegu zgodnie z regulaminem organizatora 47. Maratonu DĘBNO 2020, który jest dostępny na stronie internetowej www.maratondebno.pl. 

III. UCZESTNICTWO
1. W maratonie mogą uczestniczyć funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni.
2. Zawodnicy do weryfikacji zobowiązani są posiadać legitymację policyjną, pracownika cywilnego
lub emeryta.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do udziału w XVII Mistrzostwach Polski Policjantów w Maratonie „DĘBNO 2020” będą przyjmowane po otwarciu modułu zgłoszeń do 47.Maratonu Dębno.
2. Zgłoszenia do udziału w maratonie należy dokonać na stronie internetowej www.maratondebno.pl.
3. Za zgłoszenie uważa się pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z  Regulaminem 47. Maratonu DĘBNO 2020.
4. Funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni uiszczają opłatę startową w wysokości 100 zł.
5. Uiszczenie powyższej opłaty powoduje automatyczne umieszczenie zawodnika na liście startowej.
6. UWAGA! Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu uczestników określonego przez organizatora zawodów.
7. UWAGA! Przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni i emeryci policyjni zobowiązani są okazać legitymację służbową,  legitymację emeryta lub pracownika cywilnego w celu ostatecznej weryfikacji. Osoby które, nie zostaną pozytywnie zweryfikowane podczas odbioru pakietu startowego – by uczestniczyć w zawodach - zobowiązane będą do uiszczenia brakującej kwoty do wysokości opłaty, która obowiązuje innych uczestników 47. Maratonu DĘBNO 2020 oraz są automatycznie wykreślane z klasyfikacji XVIII Mistrzostw Polski Policjantów w Biegu Maratońskim „DĘBNO 2020”.
8. Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Policjantów muszą zostać pozytywnie zweryfikowani przez organizatora mistrzostw – KWP w Szczecinie.
9. Każdy zawodnik podczas weryfikacji zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową, legitymację emeryta lub pracownika cywilnego Policji. 
10. Odprawa organizacyjna połączona z weryfikacją zawodników odbędzie się dniu 4.04.2020 r. 
o godz. 09.00 w budynku Biura Zawodów przy ul. Piłsudskiego 10 w Dębnie. 
      OBECNOŚĆ UCZESTNIKÓW OBOWIĄZKOWA.

V. NOCLEGI
1. Istnieje możliwość bezpośredniej rezerwacji noclegu u organizatora oraz w hotelach
i kwaterach prywatnych, których adresy podane są na stronie internetowej maratonu: www.maratondebno.pl.

VI. KLASYFIKACJA

- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantek,
- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski Policjantów,
- klasyfikacja indywidualna Mistrzostw woj. zachodniopomorskiego,
- klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 
* do 29 lat 
* 30-39 lat 
* 40-49 lat 
* powyżej 50 lat

VII. NAGRODY

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe medale i puchary.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w ramach delegacji służbowej. 
2. Opłatę startową uiszcza zawodnik we własnym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W pozostałych kwestiach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Komitetu Organizacyjnego Maratonu Dębno 2019.
2. W ramach ceremonii nagradzania zwycięzców 46. Maratonu DĘBNO 2020 ok. godz. 16.00 dnia 04.04.2020r wyróżnieni zostaną zwycięzcy w poszczególnych klasyfikacjach policyjnych.
3. Sędzią zawodów jest Henryk Wawrowski.