Aktualnosć

REGULAMIN 7.MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W MARATONIE

REGULAMIN 7. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W MARATONIE

I.  ORGANIZATOR

    Organizatorami 7.MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW  są:

     - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,

- Stowarzyszenie Maraton Dębno,

     - Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Dębnie,

     - Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP woj. zachodniopomorskiego,

     - Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu,

      - Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Myśliborzu.

II. TERMIN I MIEJSCE

    Bieg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2022 roku w ramach 48.Maratonu Dębno.

III.CEL

  Propagowanie biegów długich wśród strażaków.

  Nawiązanie i umocnienie międzynarodowych kontaktów między strażakami i przedstawicielami innych służb ratowniczych.

IV. UCZESTNICTWO

    1. W 7.MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW  mogą uczestniczyć funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP.

    2. Zawodnicy przy weryfikacji okazują legitymacje służbowe lub legitymacje emeryta a druhowie OSP legitymacje członka OSP

V. ZGŁOSZENIA

    1.  Elektronicznie przez moduł zgłoszeń ze strony www.maratondebno.pl.

    2.  Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu zgłoszeń.

VI.KLASYFIKACJE

    Klasyfikacja Generalna Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn.

UWAGA: PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.

VII. NAGRODY

   Klasyfikacja Mistrzostw Polski Strażków Kobiet i Mężczyzn:
     - I-III miejsce – puchary.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    W sprawach nie objętych powyższym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu 47.MARATONU DĘBNO.

 

                                                                                               Dyrektor Maratonu

                                                                                                  

                                                                                           Stanisław Lenkiewicz