Aktualnosć

REGULAMIN 8.MISTRZOSTW POLSKI NAUCZYCIELI W MARATONIE

REGULAMIN 7.MISTRZOSTW POLSKI NAUCZYCIELI W MARATONIE

I.  ORGANIZATOR

    - Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Zachodniopomorski w Szczecine,

    - Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Dębnie,

     - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
- Stowarzyszenie Maraton Dębno.     

II. TERMIN I MIEJSCE

    Bieg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 roku w ramach 49.Maratonu Dębno.

III.CEL

    Propagowanie biegów długich wśród pracowników oświaty.

IV. UCZESTNICTWO

    1. W 8. MISTRZOSTWACH POLSKI NAUCZYCIELI  mogą uczestniczyć: nauczyciele, pracownicy obsługi, renciści i emeryci placówek oświatowych .

    2. Zawodnicy winni posiadać przy weryfikacji dokument - legitymację pracownika oświaty, legitymację emeryta, legitymację rencisty stwierdzającą fakt zatrudnienia w jednostce oświatowej.

V. ZGŁOSZENIA

    1. Elektronicznie przez moduł zgłoszeń ze strony www.maratondebno.pl.

    2. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu zgłoszeń.

VI.KLASYFIKACJE

    Klasyfikacja Mistrzostw Polski Nauczycieli Kobiet i Mężczyzn.

     UWAGA: PODSTAWĄ UTWORZENIA KLASYFIKACJI JEST UDZIAŁ MINIMUM PIĘCIU ZAWODNIKÓW.

VII. NAGRODY

     - I-III miejsce – puchary.
 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników 8. MISTRZOSTWACH POLSKI NAUCZYCIELI w Maratonie obowiązuje Regulamin 49.Maratonu Dębno.

    
 

KONTAKT: alfredborysewicz@wp.pl
 

                                                                              Dyrektor Maratonu Nauczycieli 
Irena Borysewicz