Aktualnosć

REGULAMIN 39. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE KOBIET

 

REGULAMIN 39. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W MARATONIE KOBIET

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie
3. Termin i miejsce:7 kwietnia 2019 r. (niedziela) – Dębno
4. Prawo uczestnictwa: mają zawodniczki z ważną licencją wydaną przez PZLA i opłaconą na rok 2019, posiadające obywatelstwo RP, będące członkami klubu posiadającego aktualną na rok 2019 licencję PZLA i spełniające wymogi wymienione w §1 przepisów udziału w zawodach PZLA. 
5. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń PZLA. System zgłoszeń otwarty jest  do dnia 15 marca 2019 r. Do Mistrzostw Polski mogą być zgłaszane tylko zawodniczki spełniające wymogi określone w p.4 niniejszego regulaminu.
Zamówienia na noclegi i wyżywienie: należy składać w terminie określonym przez organizatora.
6. Nagrody:  za zajęcie miejsca I – III zawodniczki otrzymują medale, a pozostałe nagrody określone są w regulaminie organizatora
7. Weryfikacja: podczas weryfikacji należy przedstawić: - aktualne badania lekarskie.
8.Opłaty startowe: zgodnie z regulaminem PZLA z opłat startowych zwolnione są uprawnione zawodniczki, których zgłoszenia zostały przesłane w/w terminie .